Despre Noi

Clinica medicală se află la intersecția unor străzi importante din Curtea de Argeș, în imediata apropiere a Mânăstirii Curtea de Argeș.


Scurt istoric Clinica medicală MED CLINIC functioneaza din 2005 in Curtea de Arges str. Eroilor nr 45.


In perioada 2005 – 2009 a functionat un singur cabinet dentar la parterul unei case vechi. Locuința apartinuse familiei de profesori Dracu Moldoveanu Teodor. Familia fusese stramutata din Republica Moldova impreuna cu alte familii prin politica de relocare a Partidului Comunist Român. O mare parte din terenurile învecinate au fost atribuite familiilor stramutate din Moldova.


Construita in anul 1953 casa avea o arhitectura autentic romaneasca. Nenumăratele firide și dulapurile încastrate în pereți, echilibrul și proporțiile, îmbinarea între formele semirotunde și drepte au creat o arhitectură originală care a impus construcția printre obiectivele e referintă ale Curții de Argeș. Datorită localizării sale situată în apropierea Mânăstirii Argeșului, în principala intersecție a zonei de Nord a municipiului, cu o larga deschidere la strada principală, casa beneficia de numeroși admiratori atât dintre locuitorii orașului cât și dintre turiști. Vecinătatea cu Cimitirul Eroilor precum și localizarea oarecum izolată față de alte case, ușor ridicată față de nivelul străzii și așezată respectănd perfect punctele cardinale au format un complex de factori energetici. Beneficiind de foarte mult spațiu verde, de un gard viu impresionant la stradă, copaci și flori, fiind invidiată și dorită de mulți, casa a rezistat intemperiilor și vicisitudinilor vremii o jumătate de secol.

Interiorul casei era împărțit extrem de judicios. Camerele generos luminate și dulapurile încastrate în pereți, scara interioara cu dublă curbură, bucătăria aflată la demisol și arcadele interioare care separau camerele fără să le impartă reprezentau elemente de arhitectură de maximă originalitate în acele vremuri. Curtea în suprafață de aproximativ 700 mp a fost transformată într-o grădină de flori prin grija doamnei Modoveanu, profesor de botanică și biologie cu o mare dragoste pentru natură. Doi nuci bătrâni străjuiau gardul dinspre stradă, iar partea dinspre sud era formată dintr-o pantă abruptă terasată manual.


Profesorul de istorie Dracu Moldoveanu Teodor a refăcut și instalat pe proprietatea sa, salvând de la demolare, Fântîna Episcopului Ghenadie al II-lea, în prezent monument de arhitectură. Aceasta se afla la marginea rîului Doamnei care se afla in apropierea acestei proprietăți. Prin regularizarea râului Doamnei și construirea terasamentului drumului național DN7C aceasta a fost practic îngropată sub nivelul drumului. Aducțiunea de apă prin olane de teracotă a fost în timp surpată iar fântâna a secat. Profesorul Moldoveanu a angajat un constructor pe nume Ionescu sa reconstruiască această fântână în 1955.


Probabil datorită învecinării cu Cimitirul Eroilor, dar și datorită viziunilor spiritualiste ale familiei Prof. Dracu Moldoveanu, casa a fost subiectul unor istorii populare suprarealiste. Mulți ani a circulat zvonul că această casă este bântuită de sufletele soldaților români și germani îngropați laolaltă în Cimitirul Eroilor. În anumite nopți se aud zgomote de pași și de elemente de moblier la etajul și mansarda casei. Ședințele de spiritism frecvente care aveau loc în această casă și larga erudiție a proprietarilor au alimentat aceste energii care își fac simțită câteodată prezența fără însă a face vreodată rău. Moartea proprietarului casei în anul 2001 și stramutarea familiei câțiva ani mai târziu la Iași la fiul lor care este Profesor Universitar în cadrul Universității Al Ioan Cuza din Iași, a condus la vînzarea în mai multe rânduri a proprietății.

Trecând prin mai mulți proprietari intermediari care au avut ca scop simpla producere de profit, proprietatea a suferit mai multe transformări. AM achizitionat această casă înaintea casătoriei printr-un act notarial dublu în iulie 2005. Datorită faptului că la acea dată eram în posesia unui teren în suprafață de 1,000 mp situat în fața Judecătoriei pentru care realizasem proiectul și obținusem autorizația de construire a unei cladiri cu destinașia dublă – cabuinete medicale și locuință personală – decizia achiziției acestei case a fost una dificilă. Mai dificilă a fost negocierea cu proprietarul italian care dorea sa realizeze un profit cât mai mare. Deși casa era renovată superficial și avea o multitudine de probleme, nu era racordată la rețeuade canalizare, nu avea curent trifazic șiar instalațiile erau foarte vechi, prețul de achiziție a fost un record al vremii. Numele adevăratului proprietar a fost ținut secret pe perioada negocierilor. Întrucât la acea vreme dețineam singura agenție imobiliară din oraș ( Agenția Imobiliară JOKER) împreună cu un partner care locuia în Florida, AM reușit să negociez acest impobil în mod direct și să obțin prețul dorit. Achițiția s-a realizat cu ajutorul unui prieten care a semnat actele în numele meu, astfel că proprietarul italian nu a știut că eu sunt adevcaratul proprietar decât atunci când actele erau dceja semnate. Deși prețurile vremii erau mai mici, interesul crescut pentru această proprietate, precum și caracterul de unicitate, valoarea și potențialul proprietății au crescut prețul de achiziție. Interesul manifestat în acea vreme de fotbalistul internațional Mutu asupra acestei proprietăți, printre mulți alții, m-a determinat să renunț la planurile anterioare de a construi o clădire nouă în fața Judecătoriei pentru cabinetele și locuința viitoarei familii.


Proprietarii Intermediari ai acestei proprietăți au depersonalizat-o astfle că la cumpărare nu am mai găsit elementele care alcătuiau identitatea proprietății. Elementul principal era format din două statui din ipsos formînd o pereche de pitici care se aflau pozitionați pe terasa in forma de semicerc dinspre sud. Aceștia au adus renumele de CASA CU PITICI si au atras multi ani privirile trecătorilor. Alt element de autenticitate era CAMERA PAPUȘILOR care era situată în mansarda casei. Întreaga casă era decorată cu elemente ale portului popular și obiecte autentic românești. Tavanul camerelor de la parter era pictat cu harta astronomică a cerului chiar de către proprietar. Aici aveau loc și ședințe de spiritism precum și cununii religioase nepermise în acele vremuri. Medicii Petrișor Victora și Constantin au beneficiat de ospitalitatea familiei Dracu Moldoveanu pentru a își putea uni destinele în fața lui Dumnezeu prin cununie religioasă în această casă. Aceste slujbe erau interzise de conducerea de partid și de stat. Membrii de partid simpli nu aveau dreptul sa meargă la biserică sau sa fie prezenți la slujbe religioase.


Profesorul Dracu Moldoveau a fost u om extrem de creativ cu o mare dragoste pentru locurile acestea. Fiind un profesor iubit și stimat se prezenta noilor elevi cu textul : Anul acesta v-a luat Dracu! – acestia insă îl iubeau pentru drumețiile și poveștile frumoase. A realizat un efort persoal deosebit prin renovarea unui obiect de arhitectură deosebit care a devenit ulterior monument istoric de rang I. Acesta este reprezenta de o fântănă din zidărie acoperită cu șită datând din anul 1891 purtând numeme Fântîna Episcopului Ghenadie II. Acesta era de forma fântînii Meșterului Manole și era poziționată la marginea drumului vechi lângă pârăul Doamnei. Isvorul acestei fântăni se află la aproape un kilometru distanță în amonte pe acest fir de apă. Apa era transportată printr-o aducțiune formată dintr-un tub din olane de teracotă suprapuse. Cu mijloace modeste oamenii vremii au creat o sursă de apă proaspătă pentru drumeții și pelerinii Mânăstirii Argeș aproape de porțile ei. În anul 1953 Profesorul Moldoveanu Dracu Teodoru intră în posesia terenului pe care se află această fântănă. Având termen de un an pentru realizarea unei locuințe pe acest teren primit cu titlu gratuit de la Consiliul Local Curtea de Arges, acesta realizează atît construcția cât și renovarea acestei fîntăni cu sprijunul meșterului popular P. Dirinea în Iulie 1994. Aduce astfel la lumină un obiectiv istoric important al orașului și se zbate pentru integrarea sa în cadrul listei monumentelor istorice. Curăță izvoarele și crează un zid de sprijin pentru protejarea lui. Câțiva ani mai tărziu se realizează modificarea cursului apei prin regularizarea malurilor și construirea unui pod rutier și a unei șosele prin taluzare la câțiva metri de această fântînă. Drept urmare acest monument rămîne ascunsă privirilor trecătorilor aflându-se la aproximativ trei metri sub nivelul străzii. Profesorul realizează pe cheltuiala sa un drum de acces și trepte, ziduri de sprijin și se îngrijește de curățenia locului. Împrejmuiește locul și aduce acest izvor pentru a doua oară la lumină. Câțiva ani mai tărziu însă odată cu construirea străzii Unirii se distruge însă definitiv fragilul canal de aducțiune a apei realizat din plăci circulare de teracotă în 1891. Fântîna seacă și devine în scurt timp un loc insalubru în care trecătorii aruncă gunoiul și își fac nevoile. Am găsit această fântînă într-un stadiu avansat de degradare în 2005 și am realizat intervenții către Minsterul Culturii pentru punerea ei în valoare. Aflând de aceste demersuri ale mele, în 2009 Episcopia Argeșului și Muscelului revendică dreptul de proprietate asupra ei împreună cu cele 42 de hectare de teren care se aflau în posesia lor în perioada Naționalizării. Am oferit acest obiect împrenă cu o suprafață de 75mp de teren Episcopiei Argeșului și Muscelului în 2009. Am propus apoi strămutarea lui într-o zonă cu aflux turistic și punerea sa în valoare pe cheltuiala mea. Am fost însă dat în judecată de Epăiscopia Argeșului și Muscelului și în urma câștigării procesului am decis sa nu mă mai implic în acte caritabile o perioadă de timp. Acest monument istoric rămâne proprietatea statului Român și se află în administrarea Primăriei Curtea de Argeș astfle că orice intervenție străină asupra sa poate fi pedepăsită penal. Profitând de descoperirea acestui obiectiv strategic care era punct de refeință pentru terenurile revendicate încep o acțiune în instanță asupra mea. Deși am câștigat toate procesele și am realizat eforturi mari de a pune în valoare acest monument istoric nu am găsit pănă astăzi un răspuns la această propblemă. Fântîna Episcop Ghenadie II rămîne un obiectiv turistic potențial important aflat într-o stare de degradare avanasată.


Până la moartea profesorului la vârsta de 72 de ani soții Dracu Moldoveanu faceau zilnic drumeții parcurgînd zeci de kilometri pe jos. Se opreau la casele foștilor elevi și se bucurau de fiecare colț de natură. Adunau toate plantele interesante și le replantau in curtea proprie. Neobosiți și neînfricați au reprezentat un model pentru multe familii din oraș.

Achizitia casei în 2005 a adus minime modificări ale structurii ei. In perioada 2005 -2009 a functionat un cabinet dentar la parterul casei prin societatea comercială SC MED MAR TRADING SRL si apartamentul familial la etaj. Proiectul inițial de extindere a clinicii medicale din 2009 cuprindea renovarea casei si construirea in partea dinspre sud a proprietatii a unei clinici medicale moderne cu 4 etaje. Problemele apărute după intervenția Episcopiei Argeșului și Muscelului privind revendicarea dreptului de proprietate asupra fântînii Episcop Ghenadie au întârziat lucrările de construcție cu aproape un an. Problemele financiare aparute ulterior prin falimentul constructorului care încasase un avans consistent, cu procesele cu Episcopia și piedicile puse de administratia locală au condus la modificarea proiectului prin transformarea casei vechi într-o clădire multifuncțională cu 4 niveluri și spații generoase.


Procesul de extindere și renovare a casei a durat doi ani. A rezultat un spațiu destinat activităților medicale complexe – medicină dentară și medicină de familie – de aproximativ 160 mp. Parterul și demisolul au devenit o clinica medicală cu un aspect familial și localizare centrală și au căpătat foarte repede un renume foarte bun.

Cabinetele dentare au fost dotate și utilate cu echipamente moderne si dotari la standarde occidentale. În urma achiziției unor echipamente din Germania în anul 2011 standardul de calitate și confort al cabinetului s-a ridicat la niveluri superioare cabinetelor similare din oraș. Colaborarea cu clinica DENTEXPERT din București pe implantologie devine frecventă. Cabinetul de medicină de familie condus de Dr. Maria Magdalena Marin s-au extins prin achiziția unui cabinet medical individual in comuna Nucșoara în 2011. Prin contractul cu CNAS Argeș au fost create noi locuri de muncă pentru deservirea celor 1,500 de pacienți înscriși pe lista proprie. Numărul de pacienți a crescut la 3,600 în urma achiziției unui alt cabinet medical individual obținut în urma pensionării medicului Corbeanu în vara anului 2012. Noul sediu al clinicii situat în strada Blvd. Basarabilor nr 107 în incinta dispensarului medical a condus la mutarea treptată a activității de medicină de familie la acea adresă.


În urma divorțului familiei Dr. Marin în noiembrie 2013 a rezultat separarea celor două activități medicale și mutarea definitivă a activităților de medicină de familie de la această adresă la noul sediu din Blvd. Basarabilor 107. De asemenea activitatea de medicină dentară a fost preluată de o societate comercială nouă care se numește SC CRISMARMI TRADING SRL.


Proiectele noi de dezvoltare a clinicii încep în 2014 prin diversificarea serviciilor acordate. Se înființează societatea comecială SC ALTEREGO CONSULTING NET SRL care are ca obiect de activitate crearea de servicii personalizate de consultantă psihologică și de dezvoltare personală. Prin colaborarea cu Bogdan Gradin, expert in metafizică chineză, se dezvoltă serviciile psihologice conexe. Abordarea psihosomatică a pacienților și integrarea tehnicilor NLP, Coaching în activitateade cabinet crează un plus de valoare actului medical.

Serviciile personalizate cuprind rapoarte de analiză personală BaZi și QiMen dar și servicii de recrutare și consultanță HR bazate pe metafizica chineză. Rezultatul acestei colaborări cu tehnicianul dentar al cabinetului Gradin Bogdan aduce o noua echipă din anul 2014. Rezultatul este spectaculos prin cresterea ceifrei de afaceri și a profitului firmei, dar și prin crearea unei echipe inchegate care asigură o eficiență maximă cu eforturi minime și crearea unei atmosfere familiare în relațiile de serviciu.


Colaborarea incepută în iunie 2015 cu lanțul de clinici dentare JSM ( Just Smile ) aduce un contract de prestari servicii medicale cu asiguratorii privați SIGNAL IDUNA pentru servicii medicale asupra unui numar de 700 de pacienți din Curtea de Argeș și acces asupra unei rețele de pacienți privați asigurați. Continuă colaborarea cu clinicile DENTEXPERT din Brașov și București cu noi paliere de colaborare. Se realizează statisticile colaborării de 5 ani asupra rezultatelor activității de implantologie cu o rată de succes de 98,2%.


Anul 2015 este un an al consolidarii relațiilor precedente și al proiectelor de viitor. In prima parte a anului începe colaborarea cu cel mai modern laborator dentar din Argeș (ADM), continuând colaborarea cu laboratoarele consacrate ( Med San, Gradin Bogdan, Dr. Fisher, Magda Alexandrescu, LaborDent,etc). În vara anului 2015 se achiziționează și instalează echipamentele de radiologie.


În perioada februarie – noiembrie 2015 se achiziționează echipamentele radiologice și cele digitale de captare a imaginilor și se crează cel mai modern laborator de radiologie din Curtea de Arges. Laboratorul este compus din varfurile de gama ale unor firme consacrate de aparate radiologice ( Kodak, Instrumentarium, Gendex, Trophy). Prin implementarea acestui proiect se diversifică serviciile medicale către populație.


Anul 2015 aduce încununarea eforturilor de 7 ani de cercetare personală ca doctorand a medicului proprietar MARIN CRISTIAN EUGENIU cu obținerea titlului de Doctor în știinte medicale al Universității Carol Davila București. De asemenea se obtin rezultate bune la examenele de limbă Germană ( B2 și Fachsprachprufung) culminând cu obținerea echivalării diplomei de medic în noiembrie 2015.


Noul proiect de dezvoltare este TURISMUL MEDICAL început in toamna anului 2014. Prin cursurile personale realizate în Germania, prin gama tot mai mare de pacienți din alte tări și prin colaborarea cu colegi din alte zone ale tării și din străinătate se crează nucleul unei noi afaceri care are ca punct de plecare MED CLINIC.


Filosofia noastră

SLOGAN – pentru un zâmbet frumos

Zâmbetul întinereşte

Nu lăsa să treacă timpul
Fără să zâmbeşti!
Tristeţea îţi schimbă chipul
Şi îmbătrâneşti.

Zâmbind mai des în viaţă,
Vei fi mai sănătos.
Când ai zâmbet în faţă,
Ai şi un chip frumos.

Aşadar, zâmbeşte!
Zâmbeşte tot timpul!
Că te-întinereşte
Şi-ţi luminează chipul.